Đăng nhập Đăng ký
Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp
ACC TTTLKR ..
Số Tướng : 100
Số Skin : 200
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 90
Đăng nhập : Garena
3,500,000đ
ACC TTTLKR..
Số Tướng : 115
Số Skin : 207
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 90
Đăng nhập : Garena
800,000đ